Om klubben

Ölandstrolling och sportfiskeklubb startades vintern 2010. Det var den gamla vilande Blå jungfruns sportfiskeklubb som aktiverades på nytt och bytte namn.Vi jobbar för att få tillbaka de fiskbestånd som förr fanns i vattnen runt Öland. För att senare kunna profilera och erbjuda sportfiskare i norra europa ett bra och hållbart sportfiske. Allt för att kunna förlänga säsongen av besökare från att bara vara några veckor i och runt sommaren. Fisket här skulle kunna nyttjas under hela lågsäsongen om det inte blir en isvinter, men i alla fall minst 10 veckor vår och höst! För när gäddbestånden återhämtat sig så bra så att fiskeförbudet kan släppas på under april och maj finns en enorm potential på fiskare som kan besöka våra vatten. Och då de flesta idag kör catch and realese så ska beståndet inte påverkas markant.