Åbybäcken

Efter att ha följt bäcken under två års lek 14/15 & 15/16 , och dokumenterat alla lekplatser tog vi tag i markägarna vintern 2016. Tanken var att börja med detta stora och oerhört viktiga fiskevårdsprojekt hösten 2017. Men då flertalet av klubbens medlemmar hade lite för mycket som var tvunget att göras på andra platser,fick vi skjuta upp starten ett år. Vi har fått klart alla markägares underskrifter och Länsstyrelsens godkännande 2018 .  Länsstyrelsen har lite andra krav/önskemål på detta projekt, så vi lägger upp det lite annorlunda tidsmässigt.

Uppdatering 2020                                                                                                                                                                            Vi har nu gjort tre etapper av sex, var först planerat fem. Men har sett att vi tappar lek de första 5-600m uppströms mynningen. Var bara 11 lekplatser, mot över 30st åren innan.  Vet inte om det beror på de rapporter vi fått på att sälen simmar upp i bäcken? Vi kommer köra en sträcka till mitt i byn. Här är mycket sediment, men varje år skrapar öringen ihop sina högar med fint grus. Så vi fyller på här och längst upp innan vi avslutar mot mynningen med etapp 6.

Uppdatering 2021

Vi la endast i ett flak nytt lekgrus i den del av Åbybäcken som har haft mest lek genom åren. Det är ett grövre grus som nu lagts i mellan de gamla lekplatserna med det mindre lekgruset, som finns naturligt i bäcken. Vi hoppas på bättre uppslutning så vi kan öka takten igen!

Uppdatering 2022

Vi gjorde årets del i bäcken vid det som kallas Humlekärr, uppströms bron ca 400m. 10 nya platser lades på den delen som är väldigt fint beskuggad och har en hel del lek. Vi placerade dessa i mellan de gamla som öringen själv samlat ihop. Vi har fått ändra planeringen igen för Åbybäcken, det blir nu 8 olika etapper. Det är ovan Humlekärr, uppströms mynningen och inne i nedre Ålebäck.

Uppdatering 2023

Detta år gjorde vi delen uppströms förra årets område Humlekärr. Lantbrukaren var väldigt hjälpsam, och lät bli att plöja innan vi var klara. Vi kom då ända ner med lastbilen och lastväxlar flaket. Lasse fick inte långt att köra så årets grusning gick snabbt och smidigt. Det är stor skillnad när vi är precis bredvid bäcken.

2014/15 inventeringen gav 250 lekplatser

2015/16 Inventeringen gav 160 lekplatser

2016/17 Inventeringen gav 235 lekplatser

2017/18 Inventeringen gav 221 lekplatser

2018/19 Inventeringen gav 171 lekplatser

2019/20 Inventeringen gav 180 lekplatser

2020/21 Inventeringen gav 146 lekplatser

2021/22 Inventeringen gav 221 lekplatser

2022/23 Inventeringen gav 191 lekplatser

2023/24 Inventeringen gav 199 lekplatser (mycket lek i de två senaste årens grusningar)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *