Vision och mål

“Sportfiskeparadis Öland”

Klubben ska:

  • genom fiskevård försöka återskapa de fiskbestånd som tidigare funnits.
  • verka för och informera om ett hållbart fiske.
  • genom fisketillsyn informera om och se till att regler och lagar efterlevs.

Klubben vill:

  • att fiskens lekområden skyddas på ett bättre sätt än vad som sker idag.
  • att såväl sportfiskare som husbehovsfiskare och yrkesfiskare tar ansvar och verkar för ett hållbart fiske längs Ölands kust.
  • att fler människor, unga som gamla får upp ögonen för sportfiske som rekreationsform.
  • ha levande hamnar med ett fungerande småskaligt yrkesfiske.
  • att allmänhet, politiker och myndigheter hjälps åt att ta till vara den resurs och möjlighet som fisken och fisket är för Öland.

Klubben tror att ovanstående punkter kan leda till mycket positiva effekter för Öland. Starka fiskbestånd leder till bättre fiske för både yrkesfisket och sportfisket samt miljövinster för Östersjön. Starka fiskbestånd leder till att fler sportfiskare från när och fjärran väljer Öland som fiskedestination. Säsongen för sportfisket är september-maj, vilket innebär att om fler sportfiskare söker sig till Öland får vi ett välkommet tillskott under den period som annars räknas som lågsäsong.

Ölands Sportfiskeklubb