Resmokanal

Resmokanal ligger ett hundratal meter söder om Klevabäcken, och de delar nog öring som går upp fel ibland? Resmo har inte mycket till flöde, utan det kanske bara är lek där vart femte år? Men vid bra år med mycket nederbörd kan de säkert ligga tätare. Vi hittade små öringar här det året vi gjorde fiskevårdsåtgärden i Klevabäcken. Det var några som inte trodde den hade förutsättningar, men som fick ändra sig efter upptäckten. Vi vet sen gammalt att det fiskats i bäcken under lek, men hoppas det nu försvunnit med de sista dåliga åren för Ölands havsöringar. I mars 2013 var vi och inventerade första gången, och Resmo ser lite tuff ut för öringen. Men även genom de här snåret tar sig öringen igenom!
Resmokanal
Så här ser det ut när vintern gjort sitt och det flyter ganska fritt ner efter den trasiga bevattningsdammen.
Resmokanal
Men den intressanta sträckan för lek är uppströms den trasiga dammen, här meandrar bäcken helt naturligt max 150m innan det blir dikat. Den blir till och med kulverterad några hundra meter uppströms den naturliga delen. Men den är riktigt fin, med mycket beskuggning och ved i bäcken.
Resmokanalen
Det sista året vi hade lek här var 2012/13, och tyvärr se ser det än så länge väldigt mörkt ut för den lek som ska komma? Vi behöver nog regn minst varje dag i en månad? Det har gjorts 7 lekplatser på den fina delen, de är lagda mellan de gamla lekplatserna. Vi hade väldigt lätt att komma åt samt att gräva ur för det nya lekgruset. Vi märkte när vi kom för nära de gamla platserna att grus föll ut istället för det sediment/sand som är den vanliga bäckbotten. Men havsöringen är fantastisk och samlar ihop det de får tag i. Här kommer en bild på gänget som gjorde fiskevårdsåtgärden hösten 2016.
Resmokanalen

2016/17 ingen lek

2017/18 ingen lek

2018/19 ingen lek

2019/20  ingen lek

 2020/21 ingen lek

2021/22 ingen lek

2022/23 ingen lek

2023/24 ingen lek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *