GDPR

ÖLANDS SPORTFISKEKLUBBS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter vid medlemskap eller deltagande i klubbens aktiviteter.

Klubben hanterar och lagrar personuppgifter enbart för klubbens ändamål som registrering av medlemskap eller vid klubbens aktiviteter.  Och i enlighet med Dataskyddsförordningen ( DGPR )

Uppgifter kan delas med tredje part om lagstiftning eller andra om det ingår i klubbens verksamhet.  Uppgifter får ej sparas eller vidarebefordras av tredje part.  Tredje part skall upplysas om detta i varje enskilt fall.

Personuppgifter som lagras och behandlas är Ölands Sportfiskeklubbs medlemsregister, register över startande i Havsöring Cup/träff,  maillistor över styrelsen eller e-postgrupper.  Lagring och hantering skall ske på sätt att uppgifter ej sprids till obehöriga.

Uppgifter som lagras är namn, adress, telefonnummer, epostadress och födelsedatum.  Vid deltagande i klubbens aktiviteter kan namn publiceras på klubbens forum eller delges tredje part.  Syftet skall alltid vara för klubbens verksamhet. 

Godkännande av vår policy sker då ansökan om medlemskap eller betalning av medlemsavgift erlägges . Även anmälan/deltagande i klubbens aktiviteter räknas som godkännande. Medlemskap eller deltagande kan ej beviljas om godkännande saknas. Policy skall finnas på klubbens hemsidas medlemsformulär. Hänvisning skall även finnas lättillgängligt på facebooks-sidor och dylikt.

Uppgifter i medlemsmatrikel skall raderas på medlems begäran eller senast 5 år efter att medlemsavgift ej betalats. Övriga uppgifter då syftet med dessa förfallit.

Ansvarig för personuppgiftshantering är klubbens styrelse, vilka utser ansvarig person. Uppföljning av policy sker inför varje årsmöte av ansvarig.

Styrelsen för Ölands Sportfiskeklubb