Penåsabäcken

2016/17 inventerades  16 lekplatser

2017/18 inga uppgifter

2018/19 inga uppgifter

2019/20 inventerades 8 lekplatser

2020/21 inventerades 9 lekplatser

2021/22 inventerades 14 lekplatser

2022/23 15 lekplatser, 3 uppe 9 nere

2023/24 11 lekplatser 3 uppe 8 nere