Styrelsen

Ordförande: Niclas Solberg  0703-910757
Kassör: Lasse Karlsson 070-5497050  e post karlssonsmek.borgholm@telia.com
Sekreterare: Alexander Bjelkendal 
Ledamöter: Seppo Lippo
  Martin Johansson , Roberth Thorin, Johan Albien     

Suppleanter: Sten Forsberg och Andreas Johansson

Revisor
Tommy Sigfridsson

--leklinta-copy