Penåsabäcken

2016/17 inventerades  16 lekplatser

2017/18 inventerades   lekplatser

2018/19 inventerades   lekplatser

2019/20 inventerades 8 lekplatser

2020/21 inventerades 9 lekplatser

2021/22 inventerades 14 lekplatser

2022/23 15 platser, 3 uppe och 9 nere