Penåsabäcken

2016/17 inventerades  16 lekplatser

2017/18 inventerades   lekplatser

2018/19 inventerades   lekplatser

2019/20 inventerades 8 lekplatser

2020/21 inventerades 9 lekplatser