Etik för fiske på Öland

1. Gå aldrig ut framför/bredvid en fiskare som redan är utvadad. Fråga om det går bra att
fiska en bit ifrån, eller minst 100m ifrån eller där det redan är avfiskat. Det är ca 500km kust
så välj helst ett annat ställe eller vänta tills det är ledigt.

2. Ta aldrig hem mer fisk än vad som behövs , vi i ÖTSK rekommenderar aldrig mer än 2
per fiskare & dag vid ett bra fiske! Abborre kan vara svårt att få ihop en middag på 2st , så där är det upp till var och en. Max en havsöring med fettfena per person och dag! Nytt från HAV

3. Returnera alla färgade havsöringar och blankbesor , det är en katastrofal matfisk!

4. Ska fisken gå i retur undvik att håva eller ta upp på land , för att undvika skador
och för bästa överlevnadschans! Framförallt små havsöringar är känsliga. Inga bilder på C&R med posering, och besor kommer läggas på hemsidan!

5. Skräpa inte ned längs kusten utan släng skräpet i trafikplatsernas soptunnor , eller
ta med skräpet hem igen!

6. Respektera alla fågelskyddsområden runt ön , då fåglarna häckar under vår sista del av vårfiskesäsongen!
Ha även koll då du går över strandängar och dylikt på icke skyddsområden längs kusten.

Då det är mycket olika åsikter om C&R lägger vi här delar av en undersökning från BC på öring. Gäddan finns det studier på i sverige att den klarar C&R utmärkt vid rätt hantering. Vad gäller havsöring läs nr 3 noga , men vattentemperaturen spelar också roll med högre dödlighet på sen vår ,sommar och tidig höst. Skitfiske!

1. How long do you play the fish before landing it? The longer the fight, the more exhausted a fish becomes, and the more lactic acid builds up in its body. This can cause the fish to die some time later, even after you watch it swim away, seemingly no worse for the wear. Fact: the sooner you are able to release a fish after hooking it, the better its survival odds. So why we like to use feather-light tackle sometimes, I think we need to “tippet-up” when we can. A two-minute fight on 4X is better (for the fish) than the 10-minute fight on 6X. And to be totally honest, I think a good drift and presentation with heavier tippet trumps a sloppy presentation with light tippet almost every time. We like to hear the reel scream, but maybe cranking down on the drag and learning to steer fish to a reasonable landing zone quickly isn’t a bad idea.

2. Nets… ah this is a tricky one. We know that when a trout rubs around in a net, it can deplete the slime layer on its scales that help protect it from disease. But alas, I have seen many fights take substantially longer when anglers are fumbling around trying to cradle a fish or grab it by its tail. So having said what I just did about landing fish sooner, I see the value of a good net in many cases. But rubberized mesh nets are far less of a problem for trout than uncoated surfaces, or fine nets that get caught in their gills. We need to use good judgment, and ultimately leave the net attached to our back when we catch fish that can easily be brought to hand and released by plucking the fly from its mouth.

3. Air time is bad. One study by R.A. Ferguson and B.L. Tufts looked at the amount of time a fish is exposed to air after caught, and discovered that every second literally counts. Fish that were exercised but released without being held out of the water had a survival rate of 88 percent. But with 30 seconds air exposure, that dropped to 62 percent, and at one minute, it was a mere 28 percent. Makes sense. Imagine running a few laps around the track, and then dunking your head in a bucket of water. Think about those numbers when you go to take that photograph of the big trout you just landed. Try to keep those shots to 10 seconds or less, if at all possible.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *