Styrelsen

Ordförande: Niclas Solberg
Kassör: Lasse Karlsson 070-5497050  e post karlssonsmek.borgholm@telia.com
Sekreterare: Andreas Johansson 070-3577213 e-post p.a.johansson@hotmail.com
Ledamöter: Stig  Palmgren
  Martin Johansson , Roberth Thorin, Johan Albien 

Suppleanter: Sten Forsberg och Seppo Lippo.

Revisor
Mats Sund

--leklinta-copy