Styrelsen

Ordförande Niclas Solberg
Kassör Lasse Karlsson 070-5497050  e post karlssonsmek.borgholm@telia.com
Sekreterare Andreas Johansson
Ledamöter Stig Stickan Palmgren
Michael Ingard , Roberth Thorin, Johan Albien & Seppo Lippo
Revisor
Mats Sund

--leklinta-copy