Styrelsen

Ordförande: Niclas Solberg  0703-910757
Kassör: Paul Evaldsson
Sekreterare: Alexander Bjelkendal 
Ledamöter: Lasse Karlsson
  Martin Johansson , Roberth Thorin, Johan Albien       

Suppleanter: Anders Benderix

Revisor
Tommy Sigfridsson

--leklinta-copy