Bli medlem

Medlemsavgift för medlemmar 2018

  • Medlemmar 200 kr
  • Stödmedlemmar och företagsmedlemmar 100 kr

Stödmedlem är den person eller företag som stöder vårt arbete med fiskevård och utveckling av fisketurism mm.

Så här gör du för att bli medlem:

Anmäl dig med, namn, adress, mobiltelefon, mailadress och ditt födelsedatum, via mail till kassör Lasse Karlsson   karlssonsmek.borgholm@telia.com  eller                             SMS      070-5497050.

Faktura kommer att skickas till medlemarna under januari månad via e-post som PDF. Avgiften ska betalas till bankgiro 678-8780, var god uppge fakturanummer. Betalning skall göras inom 15 dagar från fakturadatum.

Nu går det även bra att betala med SWISH 123 183 4258.

Upphörande av medlemskap sker genom att meddela kassör.