Bli medlem

Medlemsavgift för medlemmar 2018

  • Medlemmar 200 kr
  • Stödmedlemmar och företagsmedlemmar 100 kr

Stödmedlem är den person eller företag som stöder vårt arbete med fiskevård och utveckling av fisketurism mm.

För att bli medlem så fyller du enklast i formuläret här på hemsidan och därefter kommer du få en del information av föreningen.

OBS!!!  För närvarande fungerar inte formuläret, kontakta kassören Lasse Karlsson via e-post  karlssonsmek.borgholm@telia.com

Faktura kommer att skickas till medlemarna under januari månad via e-post som PDF. Avgiften ska betalas till bankgiro 678-8780, var god uppge fakturanummer. Betalning skall göras inom 15 dagar från fakturadatum.

Som medlem kommer ditt namn att publiceras på hemsidan. Vill ni inte finnas med på hemsidan så meddela oss detta.