Stödmedlemmar – Företag

Här hittar ni våra stödmedlemmar-företag som stöttar oss i vårt arbete att utveckla vår vision Sportfiskeparadis Öland. D v s  ett bättre fiske både för oss bofasta och fisketurister. Bättre fiskbestånd kommer att ge fler besökare och mer arbetstillfällen och inkomster under lågsäsong.